වාහන 597 ක තොරතුරු ගල් වෙලා…

vehiclesමෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ලියාපදිංචි කළ වාහන 597 ක තොරතුරු ඇතුළත් ලිපිගොනු අස්ථානගතව ඇතැයි රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව සභාගත කළ වාර්තවේ සඳහන්වේ.

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ සභාපති නියෝජ්‍ය ඇමති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 2016 – 01 – 01 දින සිට 2016 – 04 – 07 දින අතර කාලය වෙනුවෙන් නිකුත් කළ වාර්තාවේ මේ කරුණු සඳහන් වේ. අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ පළමු වාර්තාව ලෙස මෙම වාර්තාව නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා සභාගත කළේය.
එම ලිපි ගොනු කඩිනමින් විගණකාධිපතිවරයාට ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස එහම දෙපාර්තමේන්තුව කොමසාරිස්වරයාට නියෝග කර ඇති බවද එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් දක්වා ඇත. ඊට අමතරව වාහන 5494 ක් ලියාපදිංචි කිරිමේදී වී ඇති විවිධ අක්‍රමිකතා, දුෂණ වංචාවලට වගකිව යුතු නිලධාරින්ට එරෙහිව කටයුතු කර ඇති බවද එහි සඳහන්ව තිබේ.
ඊට අමතරව තීරු බදු අඩුවෙන් ගෙවා ලියාපදිංචි කර ඇති ප්‍රාඩෝ වර්ගයේ මෝටර් රථ 5 ක් සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණ කටයුතු කිරිම සඳහා අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාරදී නොමැති බව ද මෙම වාර්තාවේ දක්වා ඇත.
රාජ්‍ය ආයතන 41 ක් පිළිබඳව කරනා ලද පරික්ෂණයන්ගේ තොරතුරු මෙම වාර්තාවේ අඩංගු වී තිබේ. මෙම වසර තුළ පරික්ෂා කරන ලද ආයතනවල වාර්තාව මේ වසර තුළදීම පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරිම සිදුවූයේ පළමු වතාවට බව නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ වාර්තාව සභාගත කරමින් කීවේය.
ලබන දෙසැම්බර් මාසයේදී රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව පරික්ෂා කළ රාජ්‍ය ආයතන 50 ක් සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඇතුළත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනා බවද සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය. තවද රාජ්‍ය ආයතනවල කටයුතු පරික්ෂා කිරිමේදි පශ්චාත් පරික්ෂණ කටයුතු වෙනුවට වත්මන් ක්‍රියාදාමය පිළිබඳ පරික්ෂණ පරිගණක ක්‍රමවේදයක් ඇසුරින් විමර්ශනය කිරිමට නව ක්‍රමවේදයක් හදුන්වා දෙන බවද නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා කීවේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.