විද්වත් කමිටු පත්වීම්

රජයේ ආයතන වලට උනන්දු ප්‍රකාශ කැඳවා ඉන් අනතුරුව ඊට ප්‍රධානීන් පත් කළ යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත. කෙසේ වෙතත් එම කමිටුවේ තීන්දු තීරණ ප්‍රකාශයට පත්වීමට පෙර ආයතන ගණනාවක ප්‍රධානීන්ගේ නම් මාධ්‍යයට එළිදරව් වී ඇත.

මාධ්‍යයට එම නම් ලබා දී ඇත්තේ අමාත්‍යාංශවලට සමීප ආරංචි මාර්ග ය. මේ තත්ත්වය යටතේ සියලු පත්වීම් නතර කොට පොදු වැඩපිළිවෙළක් යටතේ ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ නම් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තීන්දු කොට ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

බොහෝවිටආයතන වල ප්‍රධානීන් ලෙස පත්වන්නේය ඒ ඒ අමාත්‍යවරුන්ට හිතවත් පුද්ගලයින්ය. තමන්ට හිතවත් පුද්ගලයින් තමන්ගේ අමාත්‍යාංශවලට පත් කරගත නොහැකි වීම ඇතැම් ඇමතිවරුන්ගෙන් කනස්සල්ලට හේතු විය හැකිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.