විදුලි බල ඉංජිනේරුවන්ට මට්ටුවක්

Ceylon-Electricity-Boardපරිපාලනයට අභියෝග කරමින් වැඩ කරන ඉංජිනේරුවන් සම්බන්ධයෙන් දැඩි පියවර ගැනීමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ තීරණය කොට ඇත.

තමන්ගේ වෘත්තීමය ශක්තිය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් වෛද්‍ය මාෆියාව සහ ඉංජිනේරු මාෆියාව කටයුතු කරමින් සිටින බව රන්ජන් රාමනායක පැවසූ විට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ එය අනුමත කළ බව සති අන්ත මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

පළමු පියවරක් වශයෙන් ඩීසල් දහනයෙන් විදුලි බලය ජනනය කිරීමේ කටයුත්ත විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් ඉවත් කිරීමට නියමිතය.

ඩීසල් භාවිතා වෙද්දී වෙළඳ ආයතන මැදිහත්වන හෙයින් විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඇතැම් අයට අතයට වාසි ලැබෙන බවට චෝදනා නැගී තිබුණි.

විදුලු බල ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස්කම් නොකිරීම හේතුවෙන් මේ වන විට ආසියානු බැංකුවෙන් ණය ලබා දීම නතර කොට ඇත.

ද්‍රව භාවිතයෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට මැලි කිරීම සහ සාම්පුර් විදුලි බලාගාරයේ වැඩ කටයුතු වලට උනන්දු නොවීමත් ඉංජිනේරුවරුන්ට නැගෙන සෙසු චෝදනාවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.