විදුලි බල මණ්ඩලයේ 3000 කට රැකියා අහිමි වෙයි

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ වැඩවර්ජනයට සම්බන්ධ වූ සේවකයන් 3000කට අධික පිරිසක් සේවයෙන් ඉවත් කිරීමට ලංවිම පාලනාධිකාරිය තීන්දු කර තිබෙනවා. අනියම් පදනම යටතේ සේවය කරන කම්කරුවන්, කාර්යාල කාර්ය සහායකයන්, අයපත්කරුවන් ඇතුළු තනතුරු කිහිපයකට අයත් පිරිසක් මෙලෙස සේවයෙන් ඉවත් කිරීමට තීන්දු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එම අනියම් සේවකයන් සේවය අතහැර ගියා සේ සලකා ලංවිම පාලනාධිකාරිය විසින් ඊයේ පස්වරුවේ ඔවුන්ට ලිපි නිකුත් කිරීම ආරම්භ කළ බව ලංවිම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. ඉවත් කරන අනියම් සේවකයන් වෙනුවෙන් නවක සේවකයන් ඉතා ඉක්මණින් බඳවා ගැනීමට ලංවිම පලනාධිකාරිය තීන්දු කර ඇතැයි ද එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළා.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.