විදෙස් රට සිට ලැබෙන නාදුනන මිස් කෝල් ගන්න එපා

ජංගම දුරකථන වලට විදෙස් රටවල් වලින් එන නාදුනන අංක සහිතව දුරකථන ඇමතුම්වලට ප්‍රතිචාර නොදක්වන්න ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය ජනතාව දැනුවත් කොට සිටී. වරක් හෝ දෙවරක් නාද වී දුරකථනය අංකය විසන්ධි වන අතර යළිත් එම අංකයට ඇමතුමක් ලබා ගැනීම තුළින් විශාල මුදලක් වැය විය හැකිය.

මේ පිළිබඳව විදුලි සංදේශන නියාමන කොමිෂන් සභාවේ දානයෝ වහාම යොමුවිය යුතු බව ජංගම දුරකථන ඔස්සේ මෙවැනි පණිවිඩ ලැබූ කීපදෙනෙක් කියා සිටියේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.