විදේශ දූත මණ්ඩල පත්කිරීමේ බලය ජනපති අතට

cabinet

විදේශ දූත මණ්ඩල වල රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික තනතුරු සඳහා සියලු පුද්ගලයන් පත්කිරීමේ බලය ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් ජනාධිපතිවරයාට පැවරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත. මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරිපත් කරන ලද සංදේශයකට අනුවයි.

ඒ අනුව විදේශ තානාපතිවරුන්, මහකොමසාරිස්වරුන් පූර්ණ බලැති රාජ්‍ය දූතයන් මෙන්ම තනාපති නියෝජිතයන් පත්කිරීමට හා බලතල පැවරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලතල පැවරෙනු ඇත. එම කාර්යයන් වලදී විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේද සහය ජනාධිපතිවරයාට ලැබෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.