විදේශ විනිමය හිස්බුල්ලා කරණය වීම

නැගෙනහිර හිටපු ආණ්ඩුකාර ඒ.එම්.එල්. හිස්බුල්ලා මහතාගේ බැටික්ලෝ කැම්පස් ආයතනය දැවැන්ත ආයෝජනයක් බව පැහැදිලිය.

සෞදි අරාබියෙන් රුපියල් කෝටි 300කට වැඩි මුදලක් ලැබුණු ආකාරය බරපතළ සැක කටයුතු හෙයින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සවුදි අරාබි තානාපති කාර්යාලයේ ද සහාය ලබාගෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් කර එහි ඇත්ත නැත්ත වහාම හෙළි කර ගත යුතු බව එම ආයතනය ගැන විමර්ශන පැවැත්වූ අධ්‍යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව රජයට නිර්දේශ කර ඇත.

තේරීම් කාරක සභාවේ සාමාජික වන රවුෆ් හකීම් මහතා කියා සිටියේ මේ සම්බන්ධයෙන් වරදක් සිදුවී ඇත්නම් බැංකුව ද වගකිව යුතු බවයි. අනෙක් අතට හිස්බුල්ලා මහතා දුන් පිළිතුරු අනුව සියල්ල නීත්‍යනුකූලව සිදුව ඇති බව තමන්ට වැටහෙන බවයි රවුෆ් හකීම් මාධ්‍යයකටම පවසන්නේ.

දැන් පවතින තත්ත්වය අනුව අධ්‍යාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව සහ රවුෆ් හකීම් මහතා මාධ්‍යයට සිදුකොට ඇති ප්‍රකාශ අතර පරස්පරයක් දක්නට ලැබේ.

කෙනෙක් මුස්ලිම්වරයෙකු පමණින් චෝදනා එල්ල කිරීම අසාධාරණ බවත් මේ පිළිබඳ නිසි සොයා බැලීමක් කලයුතු කළ යුතු බවත් රවුෆ් හකීම් මහතා පෙන්වාදෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.