විදේශ සේවයේ පත්වීම්වලින් 58%ක්ම පිටතින්

foreignමේ වසරේ ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ නිල කාලය හමාරවන තානාපතිවරුන්, මහ කොමසාරිස්වරුන් සහ කොන්සල් ජනරාල්වරුන් 22 දෙනෙකු වෙනුවෙන් අලුතින් පත්වීම් සිදුකිරීමට විදේශ අමාත්‍යංශය සැලසුම් කරමින් සිටින බව වාර්තාවේ.

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, ජර්මනිය හා ඉරානය යන රටවල තානාපතිවරුන්ගේ නිල කාලය හමාර වී ඇතත් නව පත්වීම් සිදුකෙරෙන තුරු ඔවුහු තවදුරටත් ඒ රටවල සේවයේ යෙදී සිටිති.

මෙසේ ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ සේවාකාලය සපුරන මහ කොමසාරිස්, තානාපතිවරුන් සහ කොන්සල් ජනරාල්වරුන් 22 දෙදෙනාම ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවයට අයත් වූවන් නොවේ. එයින් බහුතරය ඍජු දේශපාලන පත්වීම් වන අතර ඇතැම් ඒවා විශ්‍රාමික විදේශ සේවා ප්‍රධානීන්ගේ පුරවා තිබුණි. එක් පත්වීමක් වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කරනා ලද්දකි.

විදේශ අමාත්‍යංශ වාර්තා අනුව මෙරට නියෝජනය කරමින් තානාපතිවරැන්, මහ කොමසාරිස්වරුන් හා කොන්සල් ජනරාල්වරුන් 66 දෙනකු පත්වීම් ලබා ඇත.  එයින් 38 දෙනෙකුම ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවයට අයත්වූවන් නොවේ. එම 66 දෙනාගෙන් විදේශ සේවය නියෝජනය කරන්නේ 28 දෙනකු පමණය. පත්වීම්වල ප්‍රතිශතයන් ලෙස ගත් කළ විදේශ සේවයේ පත්වීම්වලින් 58%ක්ම විදේශ සේවයට අයත් නොවූවන්ගෙන් පුරවා තිබීම ගැන විදේශ සේවා නිලධාරීහු බලවත් කනස්සල්ල පළකරති

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.