විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය දැන් අහෝසි කරනු එපා-බෙල්ලන්විල නාහිමි

wimalarathana-theroවිධායක ජනාධිපති ක්රමය මේ අවස්ථාවේදී අහෝසි නොකළ යුතු බව බෙල්ලන්විල විමලරතන නාහිමියන් පවසති. ඒ පිළිබඳව කරුණු දක්වන මහ නා හිමි

රටේ මතය:

යම් දවසක මුළු රටම පිළිගත්තොත් විධායකය අනවශ්‍යයි කියලා අන්න එදාට අහෝසි කළාට කමක් නෑ. ඒත් මේ වගේ මොහොතක විධායකය අහෝසි කරන්න නරකයි.

යුද්ධ කළා:

මොකද අපි දීර්ඝ කාලයක් යුද්ධ කළා. ඒ අවස්ථාවේදී පවා මේ විධායකයේ වටිනාකම තිබ්බා. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ විධායකය තවමත් තිබිය යුතුයි.

මධ්‍යයේ ශක්තිය:

එයට හේතුව තමයි පළාත් සභාවලටත් බලතල තියෙන වෙලාවේ මධ්‍යය ශක්තිමත් විය යුතු නිසයි. හැබැයි අනවශ්‍ය බලතල ඉවත් කරන්න ඕන. ඒක මම පිළිගන්න දෙයක්.

මැතිවරණ ක්‍රමය:

ඒ වගේම නව ව්‍යවස්ථාව මගින් මේ මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරන්නත් ඕන. එහෙම නැතිවුණොත් විශාල මහජන මුදලක් විනාශයට පත්වෙනවා.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.