වෙන්කළ මි. 200 වෙනුවට මිලියන 1000 ක් වැය කරන්නේ කෙසේද?

parlimentපාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා මෙවර අයවැය මගින් මිලියන 200 ක් වෙන්කර තිබියදී ඒ සඳහා මිලියන 1000ක් රජය මගින් වෙන්කර ඇති බවට කරන මාධ්‍ය ප්‍රකාශ සාවද්‍ය බව කථානායක කාර්යාලය පවසයි.

ගෙවී ගිය දශක තුනක කාලය පුරාවට අලුත්වැඩියාවක් නොකරන ලද පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය කවර රජයක් බලයේ සිටියද කළ යුතු කාර්යක් වන බව එම කාර්යාලය පෙන්වා දෙයි.

1982 අප්‍රේල් මස 29 වෙනිදා නව පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය විවෘත කෙරිණි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.