වෛද්‍ය වර්ජනය නතර කල ආණ්ඩුවේ සයිටම් ලියවිල්ල එළිදකී

saitm -1මාලඹේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට අදාළව රජය මගින් පනවා ඇති කොන්දේසි සහිත විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනය කළේය. මාස කිහිපයක සිට පවත්නා විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ගේ පන්ති වර්ජනය සහ දින 03 ක් පුරා රජයේ රෝහල්වල පැවති වැඩවර්ජනයට මුල් වූ කරුණු පිළිබඳ රජයේ ස්ථාවරය ලෙස පහත සඳහන් කරුණු ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිකුත් කළ එම නිවේදනයේ සඳහන්ය.

1. රජයේ ගැසට් නිවේදනයේ ඇතුළත් කොන්දේසි සම්පූර්ණ කරන තෙක් සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට සිසුන් බඳවා ගැනීම සහ උපාධි පිරිනැමීම නතර කරනු ලැබේ.

2. වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට අදාළ අවම ප්‍රමිතීන්ගේ වලංගුභාවය නීතිය ඉදිරියේ තහවුරු කළ යුතු බැවින් වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය වහා ගැසට් කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.

3. ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ස්වාධීනත්වයට සහ අපක්ෂපාතීත්වයට කිසිදු ආයතනයක හෝ පුද්ගලයෙකුගේ බලපෑම් සිදු නොවිය යුතුය.

4. සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ දැනට ඉගනුම ලබන සිසුන්ගේ පාඨමාලා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව පිළිගත් ක්‍රමවේදයකට අනුව සකස් කරනු ලැබේ.

5. දැනට උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇති සිසු සිසුවියන්ගේ උපාධිය ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි කළ හැකි ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරනු ලැබේ.

6. සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් රජයේ ස්ථාවරය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැන්වීම සඳහා නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ලබා ගැනේ.

ඉහත කී කරුණුවලට අමතරව සයිටම් ආයතනයේ පරිපාලන ව්‍යුහය වෙනස් කරමින් රජයේ සහ පෞද්ගලික ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස කටයුතු කිරීමට විධිවිධාන සලසනු ලබන බවත් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වේ. සයිටම් ආයතනයට අයත් රෝහල රජයට පවරා ගැනීමේ කටයුතු මේ වන විටත් සිදුවෙමින් පවතින බවත් එහි සඳහන්ය.

සයිටම් ආයතනයට අවශ්‍ය අරමුදල් ලබා ගැනීම සඳහා කොටස් වෙළඳපොළට ඇතුළත් කිරීම හෝ රාජ්‍ය/පෞද්ගලික අරමුදලකින් සමන්විත භාරයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර සුදුසු වැඩපිළිවෙළක් යොදනු ලැබීමට ද රජය තීරණය කර තිබේ.

ඉහත කී කරුණු සහ ඊට ඇතුළත්ව නොමැති යම් ගැටළුවක් වේ නම් ඒවා විසඳා ගැනීම සඳහා අදාළ පාර්ශව සමග නව ප්‍රවේශයකින් සාකච්ඡා කරනු ඇති බවත් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.