වෝහාරික වාර්තාවේ ගිලිහී ගිය කොටස් පාර්ලිමේන්තුවට

සම්පූර්ණ වෝහාරික වාර්තාව සහ ඇමිණුම් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව් ඩී ලක්ෂ්මන් පවසයි.

මීට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ ඇතැම් කොටස් ඉවත් කොට තිබිම ගැන පාර්ලිමේන්තුවෙන් විරෝධයක් නැගිණ. පාර්ලිමේන්තුවෙන් කෙරුණු ඉල්ලීම් සලකා බලා මේ තීරණය ගත් බවයි මහ බැංකු අධිපතිවරයා පවසන්නේ.

වෝහාරික වාර්තා පිළිබඳව මාසයේ දින දෙකක විවාදයක් පැවැත්වෙන අතර මීට පෙර සම්පූර්ණ වාර්තාව තමන් අතට පත්විය යුතු බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පැවසූයේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.