සජිත් තිස්ස වෙන ගමනක?

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්ව අර්බුදය දින නියමයක් නැතිව කල් ඇදෙද්දී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නායකත්වයෙන් නව දේශපාලන පක්ෂයක් පිහිටුවීමට ගත් තීරණය ජනවාරි 15 වනදා ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා වී ඇත.

රන්ජන් රාමනායක සජිත් ප්‍රේමදාස පිළිබඳ කළ ප්‍රකාශ පිළිබඳ ඔහු දැඩි කලකිරීමට පත්ව සිටින නමුත් ඔහුගේ ආධාරකරුවන් කියාසිටින්නේ දේශපාලනයේදී මෙවැනි දේ ගණන් ගත යුතු නැති බවයි. නව පක්ෂයේ මහලේකම් තනතුරට යෝජනා වී ඇත්තේ තිස්ස අත්තනායකයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.