සමාජ මාධ්‍ය රාගම දන්ත සායනයේ අංක ලබා දීම වෙනස් කරයි

රාගම රෝහලේ දන්ත පායනයේ අංක බෙදීම පිළිබඳ අක්‍රමිකතා වක් ඇති බව කරුණු හෙළිදරව් කරමින් youtube නාලිකාවකට එක් කළ සටහනක් විශාල පිරිසක් අතරේ බෙදී යෑමෙන් අනතුරුව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් තත්ත්වය වෙනස් කොට ඇත.

මේ පිළිබඳව lankanews line වෙබ් අඩවියට කරුණු පැහැදිලි කළ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සරත් ප්‍රේමසිරි පැවසුවේ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයට අංක කීපයක් ලබා දීමේ සිරිතක් පැවැති බවයි.

දැන් මෙම අංක සංඛ්‍යාව අඩු කොට ඇති බව වෛද්‍යවරයා පැවසීය.

ප්‍රධාන ගැටලුව වී ඇත්තේ තමන් කරා එන රෝගීන් හට ප්‍රතිකාර කිරීමට සෑහෙන තරම්ප වේලාවක් ගතවන බවත් ඒ සඳහා පහසුකම් මද වීමක් බවය. ගැටළු නිරාකරණය කිරීමට හැකි සියල්ල තමන් කරන බවයි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක වරයා පැවසුවේ.

මේ සඳහා මුළු වීඩියෝව මේ හා දක්වා ඇති අතර එහි භාවිතා කොට ඇති හඳුන්වාදීමේ වචන සම්බන්ධයෙන් අපේ එකඟතාවක් නැති බව දන්වා සිටිමු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.