සරසවි වරම් සඳහා ජනවාරි 26 ට පෙර ඉල්ලුම් කරන්න

පසුගිය උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත විශ්වවිද්‍යාලවලට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ අයැදුම්පත ඇතුළත් අත්පොත අද නිකුත් කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම පවසා ඇත. ඒ අනුව අද සිට ජනවාරි 26 වන දා දක්වා විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ඔන්ලයින් ක්‍රමයෙන් පමණක් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ. දී ඇති උපදෙස් කියවා නිසි පරිදි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තම අයදුම් පත යොමු කරන ලෙස විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම සිසුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. විශ්වවිද්‍යාල සඳහා බඳවා ගැනීමට අපේක්ෂිත ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 30500ක් බවත්, 2017 උසස් පෙළ විභාගයෙන් සිසුන් 163,104 දෙනෙක් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලබා ඇති බවත් පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.