ස්විස් තානාපති සේවා හා කාන්තාව පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර විමර්ශන ප්‍රතික්ෂේප වේ

Garnier Banister Francis

මෙරට ස්විස් තානාපති කාර්යාලයේ සේවිකාවක පැහැරගෙන ගියා යැයි චෝදනා කළ සිදුවීම පිළිබඳ දේශීය පරීක්ෂණ මිස ජාත්‍යන්තර විමර්ශනයක් සිදුකිරීම රජය එකහෙළාම ප‍්‍රතික්‍ෂේප කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

මෙරට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුත්තේ කෙසේදැයි උපදෙස් දීමට ස්විස් රජයට අයිතියක් නොමැති බවද රජය විසින් අවදාරනය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

රජය අපකීර්තියට පත් කිරීම උදෙසා සිදු කළ මෙම සිදුවීම පසුපස සිටිනා සැබෑ වරදකරුවන් අත්අඩංගුවට ලබා ගන්නා තුරු රජය විසින් මෙම පරීක්ෂණය නොකඩවා සිදු කරන බවත් වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.