සිත ඍතු සංචාරක නවාතැන – ශ්‍රී ලංකාවට තවත් ජයග්‍රහණයක්

Travel Sri Lanka

ශ්‍රීත ඍතු සමයේ සංචාරයට සුදුසු සෞම්‍ය කාලගුණයක් සහිත රට ශ්‍රී ලංකාව බව අලුත්ම ශ්‍රේණිගත කිරීමකින් අනාවරණය කොට ඇත. මේ සඳහා රටවල් විස්සක් අතරින් ශ්‍රී ලංකාව තෝරාගෙන ඇත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම උණුසුම් සෞම්‍ය කාලගුණ හේතුවෙනි.

දෙසැම්බර් සිට පෙබරවාරි දක්වා වන උත්තරාර්ධ ගෝලයේ ශීත කාලය ගත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව කදිම සංචාරක නවාතැනක් බවයි යූ එස් ඒ ටුඩේ වෙබ් අඩවිය වෙබ් අඩවිය පෙන්වා දෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව වඩාත් සුදුසු ශීත කාල සංචාරක නවාතැන මවට කිරි ඇත්තේ ලෝකයේ ප්‍රධාන පෙලේ සංචාරක මධ්‍යස්ථාන රැසක් ම අබිබවා හලමින්. galapagos දිවයින හැනෝයි ආජන්ටිනාව ඩුබායි හා තායිලන්තය මේ ලැයිස්තුවේ සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.