සිරකරුවන්ට ඡන්දය

prison

සිරකරුවන්ගේ ඡන්ද අයිතිය තහවුරු කිරිමේ වැඩපිළිවෙලක් සකසන්නැයි සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුව ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

රක්ෂිත බන්ධනාගාර භාරයේ සිටින සැකකරුවන්ගේ හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 89 වගන්තිය යටතේ සඳහන් විධි විධානවලට යටත්ව සිර දඬුවම් ලැබූවන්ගේ ඡන්ද අයිතිය මෙලෙස තහවුරු කරන ලෙස ඔවුන් අවධාරණය කර ඇත.

සැකකරුවන් වශයෙන් බන්ධනාගාරගත වන්නන්ට හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 89 වගන්තිය යටතේ සඳහන් විධි විධානවලට යටත්ව සිර දඬුවම් ලැබූවන්ට මැතිවරණයකදී ඡන්ද අයිතිය හිමිවන නමුත් මෙතෙක් ඊට ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් බන්ධනාගාර මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ යැයිද එම සංවිධානය පවසයි.

මේ නිසා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 හා 4 වගන්ති අනුව සුදුසුකම් ලැබූ සිරකරුවන්ට තමන්ගේ පරමාධිපත්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවස්ථාව අහිමි වී ඇතැයිද එමගින් සිරකරුවන්ට සැලකීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතින්ගේ අවම ප්‍රමිති උල්ලංඝනය වී ඇතැයිද එම සංගමය පෙන්වා දෙයි.

මේ නිසා සිරකරුවන්ගේ ඡන්ද අයිතිය තහවුරු කරන ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් සැකසීමට පියවර ගන්නා මෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ යැයිද සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.