සිසුවකුගේ කන පැලූ සබරගමුවේ සිසුන් තිදෙනා සරසවියෙන් දොට්ට

fightරැස්‌වීමකට සහභාගි නොවූ බව කියන සිසුවකුගේ කන පැලෙන්න පහර දුන් සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් තිදෙනකුගේ ශිෂ්‍යභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කිරීමට විශ්ව විද්‍යාල පාලන අදිකාරිය පියවර ගෙන ඇත. මොවුන් තිදෙනා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ තෙවැනි වසරේ වන අතර පහර කෑමට ලක්‌වූ ශිෂ්‍යයා ද එම වසරේම සිසුවෙකි.

2016 නොවැම්බර් මාසයේ කර ඇති මෙම පහරදීමෙන් පසුව විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක්‌ පවත්වා පාලක සභාවට ද ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ඔවුන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇත. පහර කෑමට ලක්‌වූ දෙබරවැව ප්‍රදේශයේ පදිංචි ශිෂ්‍යයා තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියි. දඬුවමට ලක්‌වූ සිසුන් තිදෙනා ඒ සම්බන්ධයෙන් අභියාචනා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එම අභියාචනා සලකා බැලීම සඳහා කමිටුවක්‌ පත් කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.