සුනිල් මාධව ලෙඩ ඇඳේ.

sunil madhawa
80 – 90 දශකයේ ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ඒකාධිපති පාලනයන්ට එරෙහිව අභීතව තම පෑන මෙහෙය වූ පත්තරකාරයකු ලෙස ප්‍රකට සුනිල් මාධව ප්‍රේමතිලක (සුනිල් අයියා ) මේ වන විට දැඩි ලෙස ගිලන්ව හුදකලා ජීවිතයක් ගත කරන බව වාර්තා වේ. ජේ.ආර්.ජයවර්ධන සහ ආර්.ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරුන්ගේ ක්‍රියා කලාපයන්ට එරෙහිව බොහෝ දේශපාලන පක්ෂ , සිවිල් සංවිධාන සහ මාධ්‍යවේදීන් නිහඬ වූ යුගයක සුනිල් මාධවයන් අභීතව තම යුග මෙහෙවර ඉටුකළ මාධ්‍යවේදියෙක් ලෙස එකල ප්‍රකට විය.අද හුදෙකලා දිවියක් ගෙවන සුනිල් අයියා සමග වැඩි සබැඳියාවක් සඳහා මෙම තොරතුරු වැදගත් වනු ඇත.
දුරකථන / නිවාස 0112789536
සුනිල් අයියා 0711337557

ලිපිනය :- අංක 26,රිචර්ඩ් ද සොයිසා මාධ්‍ය නිවාස සංකීර්ණය,කොස්වත්ත,බත්තරමුල්ල.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.