හක්ගල දැඩි රක්ෂිතය හෙලි පෙහෙලි කරන්නේ කවුරුන්ද?

Hakgala Strict Nature Reserve

ඉතා ඉහළ මට්ටමේ ජෛව විවිධත්වයක් පවතින අධි ආරක්ෂිත කලාපයක් වන හග්ගල දැඩි රක්ෂිතය අක්කර තුනක් පමණ අනවසරෙන් හෙළි පෙහෙළි කරමින් සිටින බව අරුණ මාධ්‍යවේදී කපිල ගුණ සේකර වාර්තා කරයි.

කන්දෙඇල ජලාශය ට ආසන්න භූමියක වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ගොඩනැගිලි හතරක් ඉදිකොට ඇත. ජල මූලාශ්‍ර රැසක් ආරම්භ වන මේ ප්‍රදේශය 1938 පටන් විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සඳහා පමණක් වෙන්වූ ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයක් ලෙස වෙන් කොට ඇත.

හග්ගල රක්ෂිත වනාන්තරය තුළට මිය ගිය සතුන්ගේ මළ අපද්‍රව්‍ය කොටස් කිසියම් පිරිසක් විසින් බැහැර කිරීම නිසා එම ප්‍රදේශයේ දැඩි පාරිසරික හානියක් සිදු වෙමින් පවති බව මීට පෙර වාර්තා විය.

මේ හේතුවෙන් හග්ගල උද්භිද උද්‍යානය ආසන්නයේ පිහිටි මෙම රක්ෂිත වනාන්තරය හරහා දිය උල්පත් රාශියක්ද ගලා බසින අතර එම දිය උල්පත් මේ වන විට අපවිත්‍රවීමේ අවධානමකට ලක්විය.

කාලාන්තරයක් තිස්සේ හක්ගල රක්ෂිතයේ අනවසර කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී. ගැටලූව වන්නේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කුමක් කරන්නේද යන්නයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.