හැංගිහොරා නැති රන්ජන් විභාග ප්‍රතිඵල පිටකරයි

Ranjan Ramanayake

උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වූ සැනින් ඔය ප්‍රතිඵල සමාජගත කිරීමට රන්ජන් රාමනායක එහාට මෙහාට ඇඹරුණේ නැත. කෙලින්ම ෆේස්බුක් පෝස්ටුවක් නිකුත් කළේය.

ඒ අනුව,

දේශපාලන විද්‍යාව S

සන්නිවේදනය සහ මාධ්‍ය අධ්‍යයනය S

ක්‍රිස්තියානි ධර්මය F

ඉංග්‍රීසි A

රන්ජන් ආගම අදහන තරම් ඔහුගේ හිතමිතුරන් කියන්නේ ක්‍රිස්තියානි ධර්මයට F ලැබීම එතරම් අරුමයක් නොවන බවයි.

අපොස උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මෙතැන ගත හැකිය

www.doenets.lk/examresults,

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.