හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර, රන්ජන් අසභ්‍ය හඬපටයක් – වැඩිහිටියන්ට පමණයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වන රන්ජන් රාමනායක අතරේ ඇති වෙන මේ කතාබහ අප පල කරන්නේ ඉතාමත් කණගාටුවෙනි.

ඔබගේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ගැන අප විශ්වාස කරමු. එහෙයින් අසභ්‍ය මේ හඬ පටය මෙසේ පළ කරමු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.