හිස් අතින් කැබිනට් එන්න එපා- ජනපති නියෝගයක්

gotabaya-rajapaksa

සෞභාග්‍ය යේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුව රට ගොඩනැංවීම සදහා මාස 4ක් ඇතුළත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 375ක් ආරම්භ කරන ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් භාරකාර ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මණ්ඩලයට උපදෙස් දී තිබේ.

එක් එක් අමාත්‍යාංශය විසින් තෝරාගනු ලබන ව්‍යාපෘති මොනවාද යන්න පිළිබදව 27වැනි බදාදා පැවැත්වීමට නියමිත පළමු කැබිනට් රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරන ලෙසට ජනාධිපතිතුමන් විසින් දැනුම් දී ඇතැයි වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.