ෆොන්සේකා නාම යෝජනා අවුලක

 

0911124-Sarath-Fonseka-4.7.15

 

 

කිලී මහරාජාගේ රුකඩයක් වන ප්‍රජාතනත්‍රවාදි පක්ෂයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් පළාත් සභා මන්ත්‍රී සුසිල් කි‍ඳෙල්පිටිය ට එම පක්ෂයෙන් නාම යෝජනා ලබා නොදීමට ෆීල්ඩ් මර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා තීරණය කර තිබේ.

සිරස හිමිකරු කිලී මහරාජා ප්‍රධාන පක්ෂ සියල්ලටම පාහේ තම ආයතනයේ සේවකයන් දේශපාලඥයන් ලෙස රිංගවා එම පක්ෂ තමන්ට ඕනෑ ලෙස හැසිරවීමේ සෙල්ලම කාලයක සිට පවත්වාගෙන යන්නකි. සරත් ෆොන්සේකා මහතාවද තම අල්ලේ නැටවීම වෙනුවෙන් සුසිල් කි‍ඳෙල්පිටියව යොදා ගැනීමට මහරාජා කටයුතු කළද එය ෆොන්සේකා මහතා වටහා ගැනීම නිසා මෙවර නාම යොජනා ලබා නොදිමට තීරණය කර තිබේ.

ඉන් පසුව තමන්ට වූ විලි ලැජ්ජාව වසා ගැනීමට ආනන්ද සංගරී මහතාගේ ‘දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණෙන්’ සුසිල්ට නාම යෝජනා ලබා ගැනීමට කිලී මහරාජා සමත් වී තිබේ. ඒවෙනුවෙන් සිරස මාධය ජාලය එම පක්ෂයට විශාල ප්‍රචාරයක් ලබා දීමටද නියමිතය.

එමෙන්ම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පලාත් සභා මන්ත්‍රී සුසාර දිනාල් මහතාටද මෙවර සන්ධානයෙන් නාම යොජනා ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබේ. එමෙන්ම නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ එජාප පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රී ශ්‍රී රංගාටද මෙවර එජාපයෙන් හෝ සන්ධානයෙන් හෝ නාම යොජන ලැබී නැත.

මේ නිසා මහරාජාගේ දේශපාලන සූදු කෙළිය අර්බුදයකට ලක්ව තිබේ. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ එස් එම් මරික්කාර් , මතර දිස්ත්‍රික්කයේ බුද්ධික පතිරණ හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සජිත් ප්‍රේමදාස පමණක් මහරාජාට අවසානයේ ඉතුරු වී තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.