72 වන නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් අද සිට සතියක් ජාතික ධජය ඔසවන්න

National Flag

හැත්තෑ දෙවන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම නිමිත්තෙන් අද සිට (01) සිට සතියක් පුරා සෑම පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය ආයතන ගොඩනැගිල්ලකම ජාතික ධජය ඔසවා තබන මෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය දන්වා සිටී.

ඊට අමතරව පෙබරවාරි 3 සහ 4 යන දිනයන්හි සියලු රාජ්‍ය ආයතන විදුලි ආලෝකයෙන් සරසන ලෙසද අමාත්‍යංශය රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත දන්වා තිබේ.

මෙවර පැවැත්වීමට නියමිත 72 වන නිදහස් දින ජාතික උලෙළේ ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් ආචාර පෙළපාලිය සඳහා නිලධාරීන් 7267ක් ද, සංස්කෘතික කණ්ඩායම්වල ශිල්පීන් 451ක් සහභාගී වීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.