කාර් මිළ සමතුලනයක් ?

01 (1)

අයවැයෙන් කාර් සඳහා බදු වැඩි කලත් මේ වන විට ගෙන්වා ගෙන ඇති කර පුර්ව අයවැය මිලට විකුණා  මුදල් ලබා ගැනීමට ඇතැම් වාහන වෙළෙඳුන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

බදු වැඩි කිරීම හේතුවෙන් වෙළඳපල මන්දගාමී වී තමන්ට වෙළෙඳාම පත්වාගෙන ය නොහැකි තත්වයක් උදා විය හැකි බව මේ පිරිස කල්පනා කරන බවක් පෙනෙන්ට තිබේ.

2014 නිෂ්පදිත විදුලි බලයෙන් ධාවනය වෙන  නිසාන්  ලීෆ්  වාහනයක් පුර්ව  බදු මිලට විකිනීමට   දැන්වීම් පළ කළ  අවස්ථා වර්තා වී ඇත. විදුලියෙන් දිවෙන කාර්  සඳහා  මිලියන 22කක බද්දක් යෝජනා කොට ඇත.

කාර් මිල අධික ලෙස ඉහල යාම හේතුවෙන් ඉල්ලුම අඩුවී මිල සමතුලනයක් ඇති විය හැකි බව කර සෙල් හිමියන් පෙන්වා දෙති .ඇත

 

 

Sri Lanka’s car dealers offered pre-budget prices Sunday despite finance minister sharply raising taxes across the board for all vehicles except motor homes, helium-powered blimps and hydrogen fuel cell prototypes.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.