2016 ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරණයේ නිල ප්‍රතිපල සජීවීව………

hillary-trumpට්‍රම්ප් ධවල මන්දිරය දෙසට?

ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරණයේ මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ඡන්ද අනුව හිලරි ක්ලින්ටන් ට වඩා වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉදිරියෙන් සිටි.

ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉදිරියෙන් හිලරි ක්ලින්ටන් අනපේක්ෂිත පසුබෑමක.
හිලරි ක්ලින්ටන් 131 ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් 168 නැගෙනහිර පළාත් වල ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම හමාර වී ඇති අතර බටහිර ප්‍රාන්ත වල ඡන්දය ප්‍රකාශ වෙමින් පවතී.
ට්‍රම්ප් ට වාසිදායක ප්‍රාන්ත-Ohio, Alabama, Kentucky, Indiana, West Virginia, Mississippi, South Carolina, Texas, Kansas, Dakotas, Tennessee, Oklahoma, Wyoming, Nebraska, Arkansas, Louisiana

හිලරි ක්ලින්ටන්ට වාසිදායක ප්‍රාන්ත- Clinton projected to win Virginia, New York, Vermont, New Jersey, DC, Massachusetts, Maryland, Delaware, Illinois, Connecticut, Rhode Island.

අවසන් ප්‍රතිපලය ලංකාවේ වේලාවෙන් රාත්‍රී 12.00 ට
www.lankanewsline.com සජීවී වාර්තාකරණය

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.