මාධ්‍යවේදීන්ට මෝටර් සයිකල් සොමිය නැහැ

bikeපාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමේ යෝජනාව පිලිබඳ මාධ්‍ය විවේචනාත්මක කරුණු දැක්වීමෙන් පසුව මාධ්‍යවේදීන්ට තීරු බදු රහිතව මෝටර් සයිකල් ලබා දීම අත් හිටුවා ඇත.

මීට පෙර මාධ්‍ය වේදීන්ට මෝටර් රථ සඳහා පොලී රහිත ණය සහ ලැප්ටොප් ලබා දීමට කටයුතු කල අතර ඇතැමුන් මෙය හැදින්වුයේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් මාධ්‍ය වේදීන්ට ලබා දුන් අල්ලසක් වශයෙනි.

රනිල් වික්‍රමසිංහට මෝටර් සයිකල් ලබා දීම පිලිබඳ ගැටළුවක් නොවූ නමුත් තමන් ගෙනා මන්ත්‍රීවරුන්ට වැටුප් සහ දීමනා වැඩි කිරීමේ යෝජනාව අභියෝගයට ලක් වීමත් සමග ඒ පිලිබඳ යලිත් සිතා බලන්නට පෙළඹීමක් ඇති වී තිබේ.

දැන් ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නය වන්නේ මාධ්‍ය වේදීන් ආණ්ඩු වලින් සන්තෝෂම් ලබන දිනය උදා වන්නේ කවදාද යන්නයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.