සෙබල පුතු

soldier

නැති වුවත් මව්බිමේ අඟලක් තමන්ගේ යැයි කීමට
නුඹයි හැම බිම් අඟලක්ම නිදහස් කලේ ලක් මෑණිට
ජීවිතේ හැම මිහිරි දේවල් අහිමි වූවත් ඔබ හට
දිවි පරදු කර සටන් කෙරුවේ ලක් මවුන් රැක ගැනුමට

රට නසන්නට සතුරු කැල අවි දරා ආවිට දස දෙසින්
අප පුතුන් ඉදිරියට ආවේ මවු බිමට ඇති සෙනෙහසින්
කොතෙක් සිටියද මෙහෙයවන්නට යුද්ධයේ සේනිපතිවරුන්
රටට ණය නැති සෙබල පුත නුඹ තමයි කණ්ඩුල ඇත් රජුන්

දශක ගණනක් අපේ මිනිසුන් විඳි අපා දුක් යුධ බියෙන්
තුරන් කල ඔබ සදා නොමියෙන අපේ විරුවෙකි හදවතින්
ඉදිරි දිවියම ඇඳට වී ඔබ ගත කළත් අප හඬවමින්
වෙය කළේ ඔබ ඔබේ අද දින අපේ හෙට දින සුරකිමින්

සෙනෙවියන් සෙන්පතිවරුන් යුද මෙහෙයවුවත් අණදෙමින්
නොහැක මේ නිදහස ලබන්නට නොහිටියානම් මේ පුතුන්
කැප කලේ මුළු තරුණ දිවියම දෙ ඇස් ඇත් පා දන් දෙමින්
සෙබල පුත නුඹ වැදූ මව වෙනු ඇතිය මෙපිනින් මතු බුදුන්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.