පෝක් සමුද්‍ර සංධිය හරහා විශ්වකර්ම පාලමක්

Palk Strait

නාසා ආයතනය ගුවන්ගතකල චන්ද්‍රිකාවක් මගින් පෝක් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා වැඩිය හැටි පර්වත තිහක් පමණ හඳුනාගෙන ඇත. රාමායණයේ සදහන් වූ පාලම මතක් කරන මේ ගල්පර්වත දුර බැහැර ප්‍රදේශයක සිට මේ ස්ථානයට ගෙනැවිත් ඇති බවයි විශ්ලේෂකයන් පවසන්නේ.

මෙම ගල් පර්වත වසර හත්දහස් පමණ පැරණි බවත් ඊට යටින් ඇති වැලි වසර 4000ක් පමණ පැරණිය. මේ අනුව පෙනී යන්නේ එදා හැතැම්ම තිහක පමණ දුර ආගමක් ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර පැවති බවය. මෙවැනි පාලමක් එදා ගොඩනැගීම විශ්වකර්ම වැඩක් බවයි නාසා විද්‍යාඥයින් පෙන්වා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.