මැයි මස දක්වා කාලගුණය වියළියි

sun

මේ දිනවල පවතින උණුසුම් කාලගුණය ඉදිරි දින කිහිපය තුළ තවත් වැඩි විය හැකි බවත් මෙම තත්ත්වය මැයි මාසය තෙක් පැවතිය හැකි බවත් කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනාවැකි අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මෙරිල් මෙන්ඩිස් පවසයි. නිරිතදිග මෝසම උදාවෙන තුරු ම මේ උණුසුම් තත්ත්වය පැවතිය හැකිය.

භූගත ජල මට්ටම ද අඩුවී ඇත. භූමියේ භූගත ජල මට්ටම ක්‍රමයෙන් අඩු යන බවත් පොළොවට ජලය උරා ගැනීමේ ප්‍රතිශතය අඩුවීම හේතුවෙන් වියළි තත්ත්වයන් වර්ධනය වෙන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. කොන්ක්‍රීට් කරණය හේතුවෙන් පොළොව මතුපිට ගලා යන ජල ප්‍රමාණය අඩු වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.