රූපවාහිණි රියලිටි වැඩසටහන් නියාමනයට රජය සූදානම්

රූපවාහිනිය මගින් ප්‍රචාරය වන ළමා රියලිටි වැඩසටහන් නියාමනය කිරීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුවී ඇත. එයට හේතු වී ඇත්තේ මෙම වැඩසටහන් මගින් ළමා මනසට දැඩි බලපෑම් එල්ල කරනවා යැයි සමාජය තුල විවේචනයක් ඇති වීමයි.

එනිසා මේ පිළිබදව සොයා බැලීමට සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් දී ඇති බව රජය ප්‍රකාශ කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.