කොළඹ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක්

කොළඹ පාසල් ගණනාවක චිත්‍ර කලා ගුරුවරයෙක් ලෙස කටයුතු කරන, චිත්‍ර සහ මූර්ති ශිල්පියෙක් වන ලලිත් ගුණතිලක කලාකරුවා විසින් ඒක පුද්ගල චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.

එය ඔහුගේ සිව්වන ඒක පුද්ගල චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය වන අතර ලබන මාර්තු මස 5 වෙනිදා උදැසන 9ට කොළඹ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ ජේ.ඩී.ඒ. පෙරේරා කලාගාරයේදී පැවැත්වීමට සූදානම්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.