ගජමන් පුවත පෙබරවාරි පළමුවෙනිදා ලයනල් වෙන්ට්ඩ් රඟහලේ

gajaman nona

ගජමන් පුවත පෙබරවාරි පළමුවෙනිදා 2020

3.30pm / 7.00pm ලයනල් වෙන්ට්ඩ් රඟහලේ

1975 දී ශ්‍රී ලාංකීය වේදිකාවට වාර්ථා රංග ශෛලය හඳුන්වාදුන් නාට්‍ය ලෙස සඳහන් කල හැක. ගජමන් නෝනාගේ ජීවිතය හා එහි ඇති සමකාලීන වැදගත් කම දුටු දයානන්ද ගුණවර්ධනයන් විසින් රමණීය ලෙස ගජමන් නෝනා චරිතය නැවත වර්ථමාන සාහිත්‍ය කථිකාවතට එක් කරන ලදී. ගජමන් පුවත දයානන්ද ගුණවර්ධනයන්ගේ විශිෂ්ඨතම නාට්‍ය ලෙස සැලකිය
හැක.

යන මේ ගමන් (ගජමන් පුවත නාට්‍යෙයන්)
යන මේ ගමන් සිදුවුනි නම් පරමාද
එනතුරු අන් දෙස නොබලන් සිතු පෑද

අලපත පැන් වැකි විලසින් නොව හාද
සිහිව ඉඳින් ළඳ මා දුන් අවවාද

මේ යන ගම් වල අඟනුන් නොඅසාද
එනු විගසින් එහි නොවමින් පරමාද

හිමියනි දැන් ඔබ මට දුන් අවවාද
මම ඉවසම් මද රද ඉවසුම් දේද

ගායනය – ලක්ෂ්මන් විජේසේකර සහ නන්දා මාලිනී
ගජමන් පුවත නාට්‍යෙයන්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.