ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන්වලට ඉන්දීය කැබිනට් අනුමැතිය

alliance air

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඉන්දියානු ජාතික ගුවන් සේවාවේ සමාගමක් වන Alliance Air සමාගමට ගුවන් ගමන්වල නිරත වීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය ඉන්දිය කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ලබාදී ඇත.

මේ තීරණය නිසා ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර ගුවන් ගමන් වැඩිවිය හැකි අතර මිලද පහත බැසීමට ඉඩ තිබේ. ඉන්දියාවේ ජාතික ගුවන් සේවය පෞද්ගලීකරණය කිරීමට අදහසක් ඇති නමුත් Alliance Air සමාගම වෙනම විකිණීමට අදහසක් නැතැයි වාර්තා වේ. මෙම සමාගම වඩා ශක්තිමත් කොට

ප්‍රධාන ගුවන් සේවාවේ උප සමාගමක් ලෙස පවත්වාගෙන යෑමේ වැඩපිළිවෙළේ කොටසක් ලෙස ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් ගමන් ආරම්භ කොට තිබේ. පලාලි සහ මඩකලපුව ගුවන්තොටුපල ඔස්සේ මෙම නව ගුවන් සේවාව ක්‍රියාත්මක වෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.