නාමල් ගෝඨාභයට කිට්ටුවෙන්

namal

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දරුවන් නව ජනාධිපතිවරයා සමග පවත්වන සම්බන්ධතාවය ගැන බොහෝ දෙනා විමසිල්ලෙන් සිටිති. රාජපක්ෂ පවුලේ සියලු සම්බන්ධතා මැනවින් පැවැත්වෙන බව ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා නාමල් රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා සමඟ ගමන් ගත්තේය.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය විවෘත කිරීම ගිය සති අන්තයේ සිදුවිය. ජනාධිපති, අගමැති සහ චීන තානාපතිවරයා ද එම උත්සවයට එක්වූයේ රජයේ සෙසු මැති ඇමැතිවරැන් ද සමඟය. මාතර පාලටුවේ විවෘත කිරීමෙන් පසු බරවාකුඹුක නිල උත්සවය පැවති ස්ථානයට ජනාධිපතිවරයා ගමන් කළ රථය පැදවූයේ නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාය. රථයේ වේගය අඩුකර ගමන් කරන්නැයි නාමල්ට උපදෙස් දුන් ජනාධිපතිවරයා නාමල් සමඟ බරවාකුඹුකට යන තෙක් කතා කළේ පැරුණි රස කතාය. මැදමුලන ආශ්‍රිතව මාර්ගය වැටී ඇති ස්ථානවල පොල්වතු සහ හිස් ඉඩම් කිහිපයක් නාමල්ට පෙන්වූ ජනාධිපතිවරයා තමන් මහින්ද, චමල්, බැසිල් ඇතුළු සහෝදරයන් කුඩා කල සෙල්ලම් කළේ මෙම තැන්වල යැයි කියමින් පැරැණි රස මතකය නාමල්ට සිහිපත් කර දුන්නේය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.