සිංගප්පූරුවෙන් ලංකාවට මුඛ ආවරණ ලබාදුන් බෝසත් හාමුදුරුවෝ

ශ්‍රී ලාංකික වෙලඳුන් වැඩි මිලට මුඛ ආවරණ විකුණමින් කල දුටු කල වල ඉහ ගන්නා මොහොතක මුඛ ආවරණ තොගයක් මෙරටට එවීමට සිංගපූරුවේ මහා කරුණා බෞද්ධ සංගමයේ අනුශාසක ආචාර්ය කරදෙටියන ගුණරතන නාහිමියන් කටයුතු කර තිබෙනවා.

දැනට සිංගපූරුවේ වැඩ වසන වවුනියාව පිරප්පම්මඩුව ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද විහාරාස්ථාන විහාරාධිපති පූජ්‍ය ළිඳවැව අමරජෝති නාහිමියන් ඇතුළු භික්ෂූන් වහන්සේලා සිය කර මතින් මුඛ ආවරණ පෙට්ටි රැගෙනවිත් ගුවන් යානා කාර්ය මණ්ඩලයට ලබා දුන්හ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.