මහින්දගෙන් උද්ඝෝෂකයන්ට කිරි කෝපි සමග පොරොන්දුවක්

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා විශ්වවිද්‍යාලය උද්ඝෝෂකයින්ට පසුගියදා ෆේස් සහ කේක් ලබාදුන් අතර මහින්ද රාජපක්ෂ 88 89 භීෂණ කාලයේ අතුරුදහන්වූවන්ගේ පවුල්වල අය උද්ඝෝෂණය කරන අවස්ථාවේදී ඔහුට කිරිකෝපි ලබා දුන්නේය. මේ පිරිස ඉල්ලා සිටියේ අතුරුදහන් වූ එක් පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් මාසිකව රුපියල් 6000 ක දීමනාවක් ලබාදෙන ලෙසයි. රැකියා දීමේදීත් ඔවුන් ප්‍රමුඛත්වය ඉල්ලා සිටිති.

එදා අතුරුදහන් වූවන් හා සමීපව කටයුතු කළ මහින්ද රාජපක්ෂ මේධා උද්ඝෝෂණය ආරම්භ වෙන විට සිටියේ පොත් දොරට වැඩීමේ උත්සවයකදීය. වහාම ඔහු තම ලේකම් ගාමිණී සේනාව කතා කළේය.

” ඔහේ එන අයට කිසිම හිරිහැරයක් වෙන්න දෙන්න එපා. පොලිසිය කොහොමවත් ගාවගන්න එපා. මම ඉක්මනට ඔතනට එනවයි කියන්න”

පසුව උද්ඝෝෂකයන් හමුව මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසුවේ මේ ඉල්ලීම් ඉටු කර ගැනීම සඳහා තමන් උපරිම ලෙස මැදිහත් වෙන බවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.