කදිරගාමර් ඝාතනයට සම්බන්ධ ලාංකිකයෙකුට ජර්මනියේ දී සිරදඬුවම්

හිටපු විදේශ අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර් ඝාතනය කිරීම සඳහා ඔහු සිටින ස්ථානය පිළිබඳව එල්.ටි.ටි.ඊ.සංවිධානයට තොරතුරු ලබාදී ඇති ජී.නවනීදන්ට ජර්මන් අධිකරණයක් මගින් වසර 6 යි මාස 10 ක සිර දඬුවමක් නියම කර තිබේ

මෙම පුද්ගලයා 2012 වර්ෂයේ ජර්මනියේ සරණාගතභාවය සදහා ඉල්ලුම් කර ඇති අතර මොහු එල්.ටි.ටි.ඊ. බුද්ධි අංශ සාමාජිකයෙකු බව ද අනාවරණය වී තිබේ. 2005 වර්ෂයේ අගෝස්තු 12 වන දින කොළඹ පිහිටි සිය නිවසේ දී එල්.ටි.ටි.ඊ. ස්නයිපර් තුවක්කුකරුවෙකු අතින් හිටපු විදේශ අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර් ඝාතනය විය.

සරණාගතභාවය ලබාදීමට පැවති සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී මෙම පුද්ගලයා විසින් ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර් ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා දී ඇති අතර පසුව ඔහු විසින් එම ප්‍රකාශය ප්‍රතික්ෂේප කොට ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.