කිසිම පක්ෂයක අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නෑ

harshana rajakaruna

එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තිබේදැයි විමසූ විට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා පැවසුවේ කිසිම පක්ෂයක අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නැති බවයි.

එහෙයින් එකී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඇති කරගැනීම එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් හෝ ආරම්භ කළ යුතු බව හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා ප්‍රකාශ කළේය. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ ඊයේ (06) සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.