කොරෝනා වෛරසය පිටුපසින් සිටින ඖෂධ නිෂ්පාදන කරුවන්ද?

Duleeka Marapane

ඖෂධ නිෂ්පාදකයින් වෛරස ආසාදනය පිටුපසින් සිටින්නේ දැයි සැකයක් මතුවී ඇති බව රංගන ශිල්පියෙක් වන දුලිකා මාරපන පවසයි. මෙවැනි සිදුවීම් ගණනාවක් චිත්‍රපටය තුළින් වාර්තාවී ඇති බව ඇය පවසයි. බහුජාතික සමාගම් රට පුරා සැරිසරමින් පරිසරය පරීක්ෂාවට ලක්කරමින් අපට හානි කරන බව ඇය පවසයි. අට්ඨි පිටින් දත්ත ගෙනියන්න පිරිස් බඩපිනුම් ගසමින් උගත්කමසහ බුද්ධිමත්කම පෙරටු කරගෙන මේ ජාවාරමට හවුල් වෙන බවයි ඇය පවසයි.

උඩ පන්තිය නිශ්ශබ්දය. පහළ පන්තිය අසරණය. මැද පන්තියේ අවධානයෙන් සිටී.

අසන්න ඇය කියන්නීය – දුලිකා මාරපන

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.