ජිල්මාට් වලින් තොර ඡන්ද ක්‍රමයකට පරිගණක – අසංක එදිරිවීර

vote

හිටපු ඇමති එදිරිවීර ප්‍රේමවර්ධන මහතාගේ පුතා වන අසංක එදිරිවීර යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමේ ක්‍රමය යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව පත්කිරීමට හදුන්වා දී ඇත.

තමන්ගේ නම සම්පූර්ණයෙන්ම කියන නිසා ඡන්දපොළට නොයන පිරිසක් සිටින බව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා තමන්ට දැන්වූ බව අසංක එදිරිවීර පවසයි. මෙවැනි පිරිස් වලට ඉලෙක්ට්‍රොනික l ඡන්ද භාවිතා කිරීම ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය.

සම්පූර්ණ නම සහ භාවිතා භාවිතා කළ හැකියි නම වශයෙන් හඳුනාගැනීම සිදුකළ බවයි අසංක එදිරිවීර පවසන්නේ. ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල දී සම්පූර්ණ නම වෙනුවට මුලකුරු සමග නම භාවිතා කළ යුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මීට පෙර පැවසුවේය.

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව පත්කිරීමේදී ඉගෙන ගත් පාඩම් ඇසුරෙන් ජාතික මැතිවරණය සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රම භාවිතා කිරීම සිදුකළ හැකිය. ඉලෙක්ට්‍රොනික ගණන් කිරීමට සාපේක්ෂව කඩදාසියේ ලකුණු කිරීමත් සිදුවිය.

එක්ලක්ෂ විසිදහසක් පමණ තරුණයින් මෙම ඡන්දය දී ඡන්දය පාවිච්චි කොට ඇත. හොර චන්ද්‍ර සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කිරීමට හැකිවූ බවයි අසංක එදිරිවීර පැවසුවේ. ජිල්මාට් වලින් තොර පරිගණකගත මැතිවරණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා ද හැකි බව අසංක විශ්වාසයෙන් පවසයි.

බලන්න මේ වීඩියෝව.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.