තරුණ වරදකරුවන්ගේ මධ්‍යස්ථානයට රාජිත

Rajitha Senaratne

රාජිත සේනාරත්න හට ඇප ලබාදීම අධිකරණය හෘදසාක්ෂිය කම්පනයට හේතුවක් බව මහධිකරණය කියා සිටියා. සැකකරුට ඇප ලබාදීම මගින් දෝෂ රැසක් සිදුව ඇති බවයි මහාධිකරණය පවසන්නේ. යුක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා සියල්ල කරන බවයි සජිත් ප්‍රේමදාස පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.