ලංකාවට හිටියේ ඇමරිකානු පුරවැසි ජනාධිපතිවරයෙක්

මැයි මාසය දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා ඇමරිකානු පුරවැසි බව හිටපු මන්ත්‍රී මනුෂ නානායක්කාර පවසයි. ඔහු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කළේ ද යන ප්‍රශ්නය දැන් මතුව තිබෙන බවයි හිටපු මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ.

ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියගේ මන්ත්‍රී ධුරය අහිමි වීමට බලපෑ හේතුව ජනාධිපතිවරයාටත් බලපාන බවයි මනුෂ නානායක්කාර පවසන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් නැගෙන චෝදනා සියල්ලම ආණ්ඩු පක්ෂය විසින් නිරන්තරයෙන් ම ප්‍රතික්ෂේප කොට ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.