විදෙස් කුණු නැව් නැඟෙනහිර වෙරළ තීරයේ

නිලාවැලි වැනි සුන්දර වෙරළ තීරයන් විදේශ රටවල් වලින් එන කුණු ගොඩගසන තැන් බවට පත්වෙමින් තිබේ. පසුගිය දවසක ඉරාජ් මේ ගැන හොයා බලන්න ගිය අවස්ථාවකදී නාවික හමුදාව වහාම පියවර ගත යුතු ගැටලුවක් ලෙස මේ ප්‍රශ්නය හඳුනාගත හැකිවිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.