වෝහාරික වාර්තාවේ සඳහන් ඥාතීන් ගැන කබ්රාල් කතා කරයි

හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ගිය ඥාතීන් බැංකු ක්ෂේත්රය විවිධ තැන් වල සේවය කිරීම හේතුවෙන් ළබැඳියාව පිළිබඳ ගැටුම් ඇතිවිය හැකි බව ඔහුව හරහා විගණන වාර්තාව පළවීමෙන් අනතුරුව විරුද්ධ පක්ෂයේ අය විසින් අදහස් දක්වා ඇත.

හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයා කියාසිටියේ මේ සියලු දෙනාම තමන්ගේ සුදුසුකම් හේතුවෙන් ඒ තනතුරුවලට පත්වූ බවත් තීරණ ගැනීමේදී ඔවුන් බලපෑම් නොකළ බවත්ය.

රනිල් වික්‍රමසිංහ තමන්ගේ ඥාතියෙක් බව බව පැවසූ කබ්රාල් මහතා මේ සම්බන්ධය ගැන තමන් ලැජ්ජාවෙන් බව පැවසුවේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.