සංගා පවුලෙන් වෙන්ව ස්වයං නිරෝධායනයේ

එංගලන්ත සංචාරයක් නිමා කොට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේ කුමාර් සංගක්කාර මේ දිනවල පවුලේ අයගෙන් වෙන් වී ස්වයං නිරෝධාන වැඩපිළිවෙලකට එක සිටී.

තමන්ගේ වගකීම් නිසි ආකාරයෙන් ඉටු කරන ලෙස ඔහු මාධ්‍යයට ජනතාවගෙන් සිටියේ දුරකථනය හරහාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.