සමිතා ආදරයක පැටලිලා

ජනප්‍රිය ගායිකා සමිතා මුදුන්කොටුව ආදරේක පැටලී සිටින බවත් තම දරුවන්ගේ ආශිර්වාදය සමගින් ළඟදීම විවාහ වෙන බව ඇය පවසන්නීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.