කරුණාකර වික්ටර්ට සවන් දෙන්න…………

තමන්ගේ දෙවන විවාහය සම්බන්ධයෙන් තම පුතුන් දෙදෙනා හා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පලවන විවේචන සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රවීණ සංගීතඥ වික්ටර් රත්නායක මහතා අදහස් පල

Read more

පාලන මිලට වඩා වැඩියෙන් සහල් අලෙවි කළ වෙළෙන්දන්ගෙන් රුපියල් මිලියන 14 ක් දඩ මුදල්

පාලන මිලට වඩා වැඩියෙන් සහල් අලෙවි කළ වෙළෙන්දන් අත් අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව වැරදිකරුවන් වූ වෙළෙන්දන්ගෙන් රුපියල් මිලියන

Read more

යාපනයේ ”ශාන්ති පුර” ජාතික සංහිදියා ගම්මානයේ වැසියන්ට නිවෙස් ඉදි කොට නොදීමට එරෙහිව විරෝධතාවයක

යාපනයේ නාවක්කුලි පළාතේ ඉදි කළ ”ශාන්ති පුර” ජාතික සංහිදියා ගම්මානයේ වැසියන්ගේ නිවෙස් ඉදි කොට නොදීමට එරෙහිව ඔවුන් මාර්තු 03 දා

Read more